Konfrontatie - 1970-01-31

ALGEMENE INFORMATIE

Onder de naam "Konfrontatie" werd een viertal eenakters gebracht
-Brandlucht van David Campton
-Dat was de laatste van Harold Pinter
-Het verhaal van de dierentuin van Edward Albee
-Stikstof van René de Obaldia

(Tekst uit het begeleidende programmaboekje)
KONFRONTATIE ; onder deze gemeenschappelijke noemer zouden we dit eenakter-programma kunnen samenvatten. Een konfrontatie tussen enerzijds de rustige burgerman en anderzijds de maatschappelijke outsider of de gevaarlijke buitenwereld.
In BRANDLUCHT? kan het echtpaar de Vries zich alleen maar druk maken over de eigen, persoonlijke beuzelarijen.
(...) Als het gevaar dan gestalte krijgt (...) , maar meneer de Vries wacht nog steeds op het waarschuwingsbelletje.
Bij ALBEE wordt Peter gekonfronteerd met Jerry de maatschappelijke outcast. (...) Een maatschappij die iedereen die zijn vrijheid wenst te behouden eigenlijk niet toestaat te leven...
Het stukje van PINTER is niet uitsluitend in dit programma opgenomen als overgang tussen de twee andere eenakters. In dit korte maar meesterlijk geschreven dialoogje komt een van de kenmerken van het moderne toneel duidelijk naar voren,...
In STIKSTOF van René d'Obaldia hebben we eveneens te maken met een outsider. Tengevolge van alle verschrikkingen die hij in Vietnam heeft meegemaakt, is de soldaat Mike (...) Stikstof is een ironisch-absurde komedie doorspekt met talloze woordgrapjes...

Het introduktie-programma voor de middenbouw van het voortgezet onderwijs bestaat uit:
"Brandlucht?", "Dat was de laatste" en "Het verhaal van de dierentuin".
De avondvoorstelling bestaat uit: "Brandlucht?", "Het verhaal van de dierentuin" en "Stikstof".
Affiche Brochure Pamflet Programma
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.