VERWIJZINGEN, COLLEGA'S EN ANDERE ZAKEN

Voor historisch onderzoek : Brabants Historisch Informatie Centrum, BHIC. Hier wordt het Proloog archief bewaard.
   --> Historisch onderzoek, daarna de zoekterm "Toneelwerkgroep Proloog" ingeven.
   Donaties zoals persoonlijke stukken, papieren, foto's, geluids- en/of filmfragmenten, worden hier opgeslagen.
#Eindhoven in beeld hier zijn er diverse foto's over Proloog en Werktuig te vinden! --> Bij "zoeken" Proloog".
#RHCe, Regionaal Historisch Centrum, foto's, verhalen, enz. over (groot) Eindhoven. --> Bij "zoeken" Proloog".
#Het Geheugen van Nederland online beeldbank van musea, archieven en bibliotheken. --> Bij "zoeken" Proloog".
#Bijzondere Collecties Uitvoerende Kunsten (ex Theater Instituut Nederland) --> Categorie kiezen, in persoon/instelling "Proloog".
#Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG    --> Bij "zoeken" catalogus aanvinken en "Proloog" ingeven.
#De Europeana Foundation wil cultureel erfgoed toegankelijk maken via de digitale weg, --> Taal instellen; bij zoek "Proloog" ingeven.
#Theaterencyclopedie is het platform met informatie over het theater in Nederland.   --> Zoekterm "Toneelwerkgroep Proloog"
# Laka  , Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie. In hun archief zijn er diverse verwijzingen naar Proloog.
Vrouwen Nu Voor Later , is een archief van de meest uiteenlopende feministische en/of lesbische uitingen: veel foto's van diverse festivals, verslagen van ludieke acties en beschrijvingen van vrouwenhuizen en vrouwencafés, hun bezoeksters, manifestaties, andere uitingen en anekdotes. --> Tabblad "Zoek", daarna "Toneelwerkgroep Proloog" ingeven.
Al het materiaal valt onder auspiciën van de Auteursvereniging Proloog, tenzij anders vermeld. Het recht op Intellectuele Eigendom (o.a.de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten) is van toepassing. Alleen voor niet commerciële doeleinden mag werk van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over gebruik van het materiaal op deze site of bij commercieel gebruik neem dan contact op met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl
Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.
COLLEGA'S
Bots Evenementen / Discografie / De band / Foto's / Video / Contact
The Jumping Whirlwinds Waar het begon voor Peter Muskens
Lizzie Kean & the Keanmachine Website van Lizzie Kean
Peter Koene - Liedjeszanger Het archief van Peter Koene
René Retèl - acteur & regisseur Pagina van René Retèl
Necrologie van Jan Smeets Jan Smeets - duizendpoot (schrijver, dichter, acteur, tekenaar, poppenspeler, enz.) op Solidariteit
WERKTEATER Overzicht van 1970 - 1987
Loek Zonneveld Een bevlogen theatercriticus; necrologie in de De Groene Amsterdammer, en de necrologie van de De Volkskrant
BOEKEN

Een stoeptegel van meer dan 1 kilogram met een beschrijving over meer dan 150 jaar toneel in Noord Brabant
Met veel foto's en anekdotes verteld door Jan Smeets, ook Toneelwerkgroep Proloog komt op diverse plaatsen in dit boek aan bod.
Dit boek is te bestellen via de reguliere boekhandel, ISBN-nummer 978 907 939 953 6, uitgegeven door Uitgeverij Pharos
Tekst op de achterkant:
Één groot podium is het spannende verhaal over honderdvijftig jaar speldrift in Brabant. Over het avontuur van de notabelen, die in de tweede helft van de negentiende eeuw hun sociëteiten oprichten. Over de priester-studenten, die op de nieuw opgerichte seminaries na 1850 door de Attische tragedies aan het toneel verknocht raakten. Over de kapelaans die in het begin van de twintigste eeuw het toneelvirus overdroegen op de jongeren in hun parochie. Over de jonge intellectuele elite die het toneel beheerst maar beslist uit de handen van de kerk haalde in het midden van de 20ste eeuw. En over de toneelspelers van het eind van die eeuw, of ze nu aan het experimenteren waren geslagen of binnen het kader van het amateurtoneel hun plezier zochten.

Verteld in woord en beeld door Jan Smeets, ruim veertig jaar in het theater werkzaam, waarvan dertien jaar als medewerker van de Eindhovense Toneelwerkgroep Proloog en twintig jaar voor Het Brabantse amateurtoneel.