ACTIES, DEMONSTRATIES EN MANIFESTATIES

Vanwege de keuzes die Proloog maakte in haar werk, werd zij steeds bedreigt in haar bestaan.
Door plaatselijke en landelijke politiek is herhaaldelijk geprobeerd de subsidie van Toneelwerkgroep Proloog te beknotten / in te trekken.

Dit is uiteindelijk in 1983 Elco Brinkman gelukt, toen hij namens het CDA minister werd van WVC
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) in Kabinet-Lubbers I.
Daarnaast is hij als minister onder meer bedenker van de term de Zorgzame Samenleving.

Ook aan acties van de kulturele sector of andere waar Toneelwerkgroep Proloog bij betrokken was, of aan deelnam, wordt hier aandacht besteed.

"Deze tekst moet nog aangepast worden"

Al het materiaal valt onder auspiciën van de Auteursvereniging Proloog, tenzij anders vermeld. Het recht op Intellectuele Eigendom (o.a.de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten) is van toepassing. Alleen voor niet commerciële doeleinden mag werk van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over gebruik van het materiaal op deze site of bij commercieel gebruik neem dan contact op met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl
Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.
Seizoen 1974-1975: Demonstratie Mariaplaats, Manifestatie Merwedehal Jaarbeurs 30 nov. 1974 Utrecht Foto's PDF van affiche
Seizoen 1976-1977: Landelijk Kunstenaars Protest Foto's