Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN & AANVULLINGEN

Deze site bouwen is een kwestie van lange adem.

Er wordt ook een beroep op uw hulp gedaan!
Materiaal, op- en aanmerkingen, aanvullingen, verbeteringen, tips, deze zijn van harte welkom.
Bij voorbaat dank voor de moeite.

Omdat de website "ONDER CONSTRUCTIE" is, zou u veranderingen of aanvullingen kunnen missen die sinds uw laatste bezoek gedaan zijn.
Hier worden deze wijzigingen bijgehouden, tot +/- ½ jaar terug.

Datum Productie Wijziging 1 Wijziging 2 Wijziging 3 Wijziging 4 Locatie
2021.10.22 De MisVorming van Mollie EP < Producties
2019.10.27 Strijdkultuur Liedboek van de Strijd Boeken
2019.08.09 Werktuig Liedboek Strijdkultuur
Al het materiaal valt onder auspiciën van de Auteursvereniging Proloog, tenzij anders vermeld. Het recht op Intellectuele Eigendom (o.a.de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten) is van toepassing.