Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN & AANVULLINGEN

Deze site bouwen is een kwestie van lange adem.

Er wordt ook een beroep op uw hulp gedaan!
Materiaal, op- en aanmerkingen, aanvullingen, verbeteringen, tips, deze zijn van harte welkom.
Bij voorbaat dank voor de moeite.

Omdat de website "ONDER CONSTRUCTIE" is, zou u veranderingen of aanvullingen kunnen missen die sinds uw laatste bezoek gedaan zijn.
Hier worden deze wijzigingen bijgehouden, tot +/- ½ jaar terug.

Datum Productie Wijziging 1 Wijziging 2 Wijziging 3 Wijziging 4 Locatie
2023-08-12 Kultureel Front Nr.: 5/6 Studieweekend---> <-15.11.1975 Kultureel Front
2023-10-10 Houdt den dief! -1975 Verbeterde tekst Producties
2024-03-17 De klucht van Pierlala - 1982 Informatie Tekstboek Producties
De klucht van Pierlala - 1983 Informatie Tekstboek Producties
2024-03-26 De grote liefde -1967 Aanvullende informatie Affiche Kultureel Front
Wachten op Godot -1968 Affiche Producties
2024-03-29 Een geboren leugenaar -1968 Affiche Producties
Boemerang -1969 Affiche Producties
2024-03-30 Mrożek-programma: (instr.progr.) -Feest -Racket baby Affiche Producties
Falstaff -1969 Informatie Affiche Producties
Al het materiaal valt onder auspiciën van de Auteursvereniging Proloog, tenzij anders vermeld. Het recht op Intellectuele Eigendom (o.a.de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten) is van toepassing.