Mrożek programma - 1968-11-28

Instruktieprogramma

ALGEMENE INFORMATIE

Mrożek programma was een instruktieprogramma voor de bovenbouw:

De taak van de beroepsgezelschappen heeft zich tot nu toe meestal beperkt tot het uitbrengen van ver- schillende stukken. Toelichting op deze stukken is nog steeds unicum. "Proloog" is een stap verder gegaan en heeft een programma samengesteld, dat beoogd het moderne toneel nader toe te lichten.
Wat is modern toneel? Waarom kiest men voor deze nieuwe vormgeving en hoe moeten wij deze bezien?
Belangrijke vragen voor ieder die leeft in deze tijd, waarin schouwburg en T.V. steeds meer aandacht aan de moderne kunst besteden, de jongeren op school met eigentijdse kunstuitingen gekonfronteerd worden, maar waarin voor de volwassenen nog weinig mogelijkheden bestaan zich op dit terrein te oriënteren. Daarom een instruktieprogramma voor volwassenen. Een primeur voor Nederland!
Dit nieuwe programma bestaat uit drie eenakters en een optimale begeleiding door de sociaal pedagoog.

LADY GREGORY (1852-1932)
Zij wordt gezien als de grondlegster van het nationale Ierse volkstoneel.
'Bij het opgaan van de maan' is een korte eenakter die handelt over het Ierse verzet tegen de Engelse overheersing. De opbouw van deze eenakter is zodanig dat de kenmerken van het traditionele toneel hierin duidelijk tot uitdrukking komen.

SLAWOMIR MROŻEK
Mrożek, geboren in 1930 (-2013, red.) in Polen, begon zijn literaire loopbaan in Krakau als karikaturist. Hij volgde een journalisten-opleiding, tekent cartoons, schrijft toneelstukken en satirische verhalen.
'Racket Baby'
In onze maatschappij is de tendens aanwezig dat het kind een faktor wordt. waarmee men steeds meer rekening houdt. Soms neemt dit overdreven vormen aan, een verrukkelijke parodie.
'Feest'
Een eenakter waarin weer andere facetten van het moderne toneel tot uiting komen. Thema: drie mannen die op zoek zijn naar een feest waarin zij helemaal zichzelf kunnen zijn.

Het programma wordt besloten met een gesprek tussen de akteurs en het publiek o.l.v. de sociaal-pedagoog.

(Deze tekst zijn gedeeltes uit de begeleidingsbrochure en -brief, horende bij dit programma. Er was een versie voor volwassenen en een voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.(red.)
Brochure Pamflet Programma Pers
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.