Racket Baby - 1968-11-28

Mrożek instructieprogramma
ALGEMENE INFORMATIE
'Racket Baby' is als het ware een levend cartoon. Twee babies die als volwassenen met elkaar praten en zelfs lid zijn van een organisatie die de volwassen wereld terroriseert. Wij zien dus een kombinatie van twee elementen die volgens onze logische begrippen niet bij elkaar horen. Het is geen vormgeving die wij vanuit de alledaagse realiteit kennen. Op het toneel komt dus een nieuwe werkelijkheid tot stand.
Dit nieuwe aspekt van het moderne toneel wekt vaak enige bevreemding omdat wij nu eenmaal bijna automatisch verwachten dat het toneel zich aansluit bij de uiterlijke verschijningsvorm van wat wij "de werkelijkheid" noemen. Het moderne toneel kent zijn eigen werkelijkheid en creëert nieuwe vormen.

Zo wordt het mogelijk dat twee babies worden geinterviewd over hun terreurorganisatie en het volgende gesprek zich ontwikkelt:
Jongen : Ik verzoek U om een interview.
Ie kind : Geen slecht idee, welke garantie geef je me?
Jongen : Mister Baby, onze hoofdredacteur heeft twee kinderen van Uw leeftijd. Beiden waren onder ons gezegd en gezwegen bij die zaak met
            de teddyberen in Den Bosch betrokken. Is dat voldoende voor U?
Ie kind : Het is voldoende. Wat wilt U weten?
Jongen : Alles.
Ie kind : En wat krijg ik ervoor?
Jongen : Roem! Onze kranten verschijnen in een miljoenenoplage.
Ie kind : Roem? Hoort men dan te weinig van mij?

Het is duidelijk dat "Racket Baby" een parodie is op de macht van het kind in onze maatschappij. In onze samenleving is de tendens aanwezig, dat het kind op steeds jongere leeftijd een invloedrijke factor wordt. Het is nog niet zo lang geleden dat kinderen beschouwd werden als jonge volwassenen. Kinderen droegen dezelfde kleren als volwassenen en het getuigde van een juist pedagogisch inzicht ze op vierjarige leeftijd Latijn, en op zesjarige leeftijd de grondbeginselen der filosofie te leren. In onze tijd daarentegen zou men zelfs kunnen spreken van de wereld der volwassenen en de wereld van het kind. Dat deze tendens soms belachelijke vormen aanneemt, daarvan getuigen maar al te vaak de advertenties voor levensmiddelen en baby-artikelen.

Baby - Jowan Krabbendam / Drops - Louis Bongers / Journalist - Jaap van Donselaar / Politie-agent - Kees Waterbeek
BEZETTING
Première : 28 november 1968 - Stadsschouwburg, Eindhoven
Auteur : Slawomir Mrożek vertaald door Jowan Krabbendam
Regie : Jurg Molenaar
Decorontwerp : Johan Lennarts
Uitvoerenden : Louis Bongers, Jaap van Donselaar, Jowan Krabbendam, Kees Waterbeek
Soc. pedagoog : Albert van der Baan
Inspiciënten : Jan de Rooij,
Affiche Brochure Pamflet Programma Tekst Pers
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.