Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

De klucht van Pierlala - LP

Downloadable PDF's & mp3's
# 01 Neemt me bij de hand Pierlala front.pdf
# 02 Den Brielle
# 03 Calislied
# 04 O langgewenste dag
# 05 Drie jonge maagden
# 06 De scheepstimmerman
# 07 We waren met drie
# 08 Weverslied Pierlala achter.pdf
# 09 De Franse tiranny
# 10 De Franse ratten
# 11 Moederke alleen
# 12 De ploegtrekker
# 13 Wij spinsters
# 14 De rijken hebben een woning
# 15 Brief van het front Pierlala CD.pdf
# 16 Mijn vaders houwer
# 17 Tamboer, sla straf
# 18 Hallo zingt op ons samenzijn
# 19 Pierlala
# 20 Negentiennu