De klucht van Pierlala - 1982-04-07

Vier eeuwen vrolijke ellende
ALGEMENE INFORMATIE
Een groteske, muzikale show gebaseerd op gegevens uit de volkskunst, vormgegeven als het gruwelkabinet van de Weduwe Beckers.
Geschreven en samengesteld door Jan Smeets en Peter Koene. Vier eeuwen geschiedenis van het gewone volk met authentiek materiaal daaruit: 400 jaar verzetscultuur bestemd voor scholieren en ouderen die willen weten waar we vandaan komen.

In de vorige eeuwen stonden op kermissen kabinetten met wassen beelden van historische figuren / mismaakte mensen (zelfs als gemmumificeerd lijk) in stillevens van een voorval uit de geschiedenis. Oorlog, pest of gruwelijke moord. (Zoals nu nog in een gekuiste vorm bij Madame Tussaud.) De keuze van de attracties kwam min of meer toevallig tot stand, in een schemerduistere sfeer tussen wetenschap en sensatie, Voor ons levende lijkencabinet hebben wij ons hierdoor laten leiden.
In deze kermisshow gebruiken wij volksmuziek, zoals door de eeuwen gezongen voor plezier, voor verzet en kritiek. De muziek is grotendeels authentiek, daar waar nodig hebben we een nieuwe melodie gemaakt.
De weduwe Beckers kondigt haar reis door de eeuwen aan; " Op mijn reis verzamelde ik een keur aan lijken, met ieder een verschrikkelijk verhaal over hun levenseinde. We beginnen in 1566 het hongerjaar"
1566/1648 "Zal het noch geen eynde zijn?" De Tachtigjarige Oorlog, de pest en de als heks verbrande propagandiste Elisabeth Louwers.
1648/1750 "Schrickelijke beroerten.." De Gouden Eeuw, hongeropstanden, een vrouw als matroos en in 1731 homoseksuelen op de brandstapel.
1750/1814"Hoort den couponschaar knippen..." Jan Salie, het potverteren. Werkloosheid en armoede en dan vallen de Fransen het land binnen.
1814/1914 "Jan Salie gaat weer ondernemen" De negentiende eeuww, industrialisatie, hongerlonen, kinderarbeid en de sabel tegen het oproer.
1914/ 19NU "Onze eeuw, onze schreeuw om vrede" Twee wereldoorlogen, de Koude Oorlog, krisis, de worgwetten van Kuyper en kernenergie.
BEZETTING
Première : 07 april 1982 - Grand Theatre, Groningen
Auteurs : Peter Koene, Jan Smeets
Regie : Dolph Ephraim
Choreografie : Johan Smit
Zangrepetitor : Tine van Grootel
Decorontwerp : Enno Wiersma
Kostuums : Johan Smit
Grime : Ulli Ulrich
Uitvoerenden : Nelly Frijda, Cecile van der Poel, Jeanneke Stam, Baja Lombaers, Dries Smits, Jan Smeets
Musici : Peter Koene, Peter Muskens, Bert Spin
Inspiciënten : Piet Huijbens, Jan de Rooij
Paneel schilder : Enno Wiersma
Uitvoering decor : Cris van Beek, Harrie Giebelen, Piet Huijbens, Ad de Leeuw, Jan de Rooij
Kostuumatelier : Theodorus Dolman
Collectief : Nelly Frijda, Piet Huijbens, Peter Koene, Peter Muskens, Cecile van der Poel, Jeanneke Stam, Baja Lombaers, Jan de Rooij, Bert Spin, Dries Smits, Jan Smeets
Muziek / CD Tekst Winkel
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.