Hij, zij en de anderen - 1970-09-03

ALGEMENE INFORMATIE
Programma over de invloed van ouderen op de jeugd. Bestemd voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.

Onder de naam "Hij, zij en de anderen" werden de volgende eenakters gebracht:

-Humulus sprakeloos van Jean Anouilh

-De geliefden van het spoor van Jean Tardieu

-De meester van Eugène Ionesco

"Waarom dit programma?
Het is moeilijk om voor 13-15 jarigen geschikt repertoire te vinden, tenminste als we meer willen bereiken dan "een middagje uit" ofwel "lekker geen les". De 13-15 jarigen zijn weinig refleksief ingesteld en kunnen zich moeilijk koncentreren. Bovendien komen onderling binnen deze groep ontwikkelingsfasen voor die sterk verschillen, een gedeelte is nog kinderlijk ingesteld, terwijl anderen al duidelijk aan hun pubertijd beginnen, dit bemoeilijkt een uniforme benaderingswijze.
Wij hebben dit jaar besloten om als intro-programma niet één stuk uit te brengen, maar drie eenakters, afhankelijk van belangstelling en ontwikkeling kan ieder door elk van de eenakters meer of minder geboeid worden. De eenakters geven een indruk van de verschillende funkties die het toneel in de maatschappij kan hebben: van amusement tot sociale kritiek."
Gedeelte uit de brochure bij dit programma.
Brochure Pamflet Programma Pers
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.