Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

Opmerkingen van een Jongensschool voor L.O. te Eindhoven

Downloadable PDF
Een leerling:
De inhoud van het stuk was bijzonder geestig. Mijnheer Pom, de generaal, Mirjam en zuster Anna speelde goed en mijnheer Boenk middelmatig. De decors waren -voor zover je het decors kon noemen- bespottelijk. Ook de "visvijver" was niet veel zaaks. Het is ook jammer dat men voor de soldaten geen spelers heeft gebruikt. Zeer leuk was het pakje, dat langs een kabel naar het toneel kwam, alleen jammer dat de "politie" telkens "voorschriften" aan vliegtuigen hing. Zeer leuk was de uitroep van mijnheer Pom "pas op, kip"! toen hij door een kijker naar de brandweerauto stond te kijken, op de ladder leuk ook van meneer Boenk;"ik zie rook!" en waar rook is, is vuur en waar vuur is, is brand en waar brand is, is Gijs en waar Gijs is ben ik!". Over het algemeen vond ik het stuk best aardig. Een compliment aan de schrijver!
P.S. Ook de auto's waren zeer leuk.