Liedboek van de Strijd

Onderstaande tekst komt van de achterflap:
Dit boek bevat een verzameling van ruim 120 liederen en liedjes die in de afgelopen jaren door vele linkse koren en muziekgroepen ten gehore zijn gebracht op talloze demonstraties, manifestaties, stakingen, bezettingen, solidariteitsavonden of verkiezingsbijeenkomsten.

Van vrijwel alle liederen is de hoofdmelodie (de zangpartituur) in noten opgenomen, alsmede akkoorden voor piano of gitaar. In geval van een meerstemmig lied zijn alle stemmen opgenomen. Bij de liederen is de volledige tekst opgenomen. Indien er van een lied meerdere tekstversies bestaan, zijn alle versies opgenomen, als het om wezenlijke verschillen gaat.

De liederen zijn zo goed en zo kwaad als het gaat gerangschikt in een aantal hoofdrubrieken: Werk en werkgelegenheid, Uit de vrouwenbeweging, tegen kernenergie, en vele andere.

Bij zoveel mogelijk liederen wordt zeer in het kort iets verteld over de herkomst van het lied of over auteur en komponist. Het boek besluit met een lijst van titels en eerste zangregels, een lijst met boeken en bundels, een lijst met grammofoonplaten met strijdmuziek en tenslotte een lijst met linkse koren en groepen. Al deze lijsten staan op alfabet.

(redactie): Uitgegeven bij "De Uitbuyt" uit Wageningen, deze stichting is al in 1970 opgericht heeft deze zich in de loop van de jaren getransformeerd tot wereldwinkel, meer informatie zie de link Wereldwinkel De Uitbuyt

Downloadable PDF
Inhoud
Pagina Titel Pagina Titel Pagina Titel
Over werk en werkgelegenheid75 Neutronenbom lied Over Chili
11 Het levenslied van Japie de Schoolverlater 76 Stop de Neutronenbom 145 We mogen niet vergeten
13 Parasieten, steunbandieten 77 Anti-neutronenbomlied 147 El derecho de vivir en paz
15 Geen zakgeld maar loon 81 Waar het om gaat 148 Venceremos
16 Geen zakgeld voor m'n werk Tegen kernenergie 149 Venceremos
18 Jeugdloonlied 85 Kalkar, kijk uit 151 Chili na duizend dagen
19 Minstens minimum jeugdloon 86 Kernergielied 152 Trabajadores al poder
20 De zegeningen van het kapitaal 88 Kalkarhymne 154 Lied van de macht van het volk
22 Het lied van het kastje en de muur 90 Zeg minister ik wil een ding 155 Lied van de macht van het volk
23 Sociaal gevoel 92 Liever nu aktief dan morgen radio-aktief 156 Slotlied
24 Werk in een fabriek 93 Kernenergielied 157 Redt Luis Corvalan
25 De vulspecialist 94 UCNee 158 Anti-Granny-Smith-appeltjes
26 Arbeid adelt 95 Kalkarlied Over Vietnam
29 Voor werk en werkgelegenheid 96 Almelo-lied 161 Vietnamlied
30 Weverslied 98 Slaapliedje 163 De Vredesprijs
32 Stakingslied Over huisvesting 164 Om de macht van het kapitaal
33 Prijskompensatie 101 Het huis van Jan en Ant 166 Bevrijd het zuiden
34 Marslied der fabrieksarbeiders 103 Woningbouwlied Over van alles en nog wat
Tegen fascisme 104 Woningnoodlied 169 Boer en boerin
39 Fascisme is moord 106 Het kwaad tot erger lied 170 Handen af van ons aardgas
40 Niemand of wij allen 108 Tilburglied 172 De auto
41 Slaaf 110 Kraak de woningnood 174 Een ieder die zichzelf respekteert
42 De heimelijke opmars Uit de vrouwenbeweging 176 Plaktango
44 De veensoldaten 113 Aan welke kant sta jij 177 Plaklied
46 De moerbrigade 114 Meneer 178 Wij willen meer muziek op straat
47 Eenheidsfrontlied 115 Als ik niet klaarkom 179 CDA, DoReLa
48 De gedachten zijn vrij 116 Sluit aan bij onze rij 180 Alleen is maar alleen
49 Ballade van de vrijheid van gedachten 117 Bloemenhovelied 181 Liedjes uit de studentenbeweging
50 Spanjelied 118 Kindjes van Van Agt 189 De rode steen der wijzen
51 Costa del Sol 120 Abortuslied 190 Groninger land
52 Lied tegen de Duitse overheersing 121 Wij zijn nu sterke vrouwen 191 Goede, betaalbare gezondheidszorg
54 EEG-lied 122 Heksenlied 193 Opzij, opzij, opzij
56 Tegen neo-fascisme 123 Pottenlied 194 Grândola
58 Terrorist 124 Lydia 196 Indonesia
Tegen bewapening 126 Geschiedenis van de schaamte 198 Dwaze moeders
61 Tegen de NAVO 127 Recht op arbeid 204 Liberta
62 Uit de NAVO 128 De juf en de bond Klassieke liederen
63 Elegie voor moordenaars Over Zuid-Afrika 207 Eenheidsfrontlied
65 Lauwersmeerlied 133 Nkosi sikalela 208 De Internationale
67 Vredeslied 137 Boycot Zuid Afrika 210 Resolution
Tegen de neutronenbom 138 Soweto 212 Bella ciao
71 Nooit, nee nooit 140 Afrika voor de Afrikanen 213 Bandierra Rossa
73 Een kwestie van tijd 142 Vertrapt en vernederd 214 Mariannelied
74 Ban de bom 215 Solidariteitslied
 
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.