Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@huijbens-douze.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

Kultureel Front - Nr.: 23 / Have a coke and a smile

Downloadable PDF
Inhoudsopgave:
1. Kolofon
2. Inleiding
3. Kaart Latijns-Amerika
4. Inhoudstafel
5. Als de Eagle rondcirkelt boven de achtertuijn van Uncle Sam
6. La Tierra es un satelita de la luna.
7. Have a coke and a smile.
8. Kogel door de kerk
9. Theater in Nicaragua.
10. VZW de Krijtkring
11. Zolang raliteit gelijk is aan subversie....
12. El Salvador: wat de muziek zaait zal de strijd oogsten.
13. Er bestaat geen Salvadoraans schrijver die de gevangenis niet van binnen kent.
14. Tekst over Latijns-Amerikaanse muziek.
15. De mond van de revolutie - Agit-prop-theater in Suriname.
16. Politiserend toneel in Vlaanderen
17. N.a.v. "Een oktoberdag in Santiago."
18. Lijst landenkomitees + kulturele groepen in Vlaanderen en Nederland.

Redactie: Agnes Hollander, Willy de Greef, Jan Westra, Fred Brouwers, Paul de Bruyne en Viona Westra voor België.
              Hans Olinck, Frans Crone en Rien Sprenger werkten er mee voor Nederland
              Eindredaktie: Viona Westra   -   Tik- en zetwerk: Agnes Hollanders.