Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@huijbens-douze.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

Kultureel Front - Nr.: 15 - 16 - 17 / Thema Politiek poppenspel

Downloadable PDF
Inhoudsopgave:
1. Wat is de ware aard van poppenspel: dat de poppen bewegen, of dat het publiek in beweging komt?
Een beetje geschiedenis van het volkspoppenspel in Nederland en Vlaanderen en de politieke tendensen daarin; over hoe het volkspoppenspel opkwam en bloeide en verdween en over hoe vroeger en nu mensen de volkspoppenspeltraditie als uitgangspunt namen en nemen voor politiserend poppenspel. Jan Smeets
2. Janus Cabalt: Ga daar dan maar zelf staan. Een signalement van het leven en werken van de voornaamste Jan Klaassen-vertolker uit de geschiedenis van de Nederlandse volkspoppenkast. De redaktie
3. De Barbier van Sevilia. Een traditionele speeltekst uit het Antwerpse poesje-repertoire, opgetekend door Pol van Bogaert.
4. Spelen is mijn regel wel, voor 't Socialisme speel ik wel. Over het ontstaan en de praktijk van de politieke poppenkast van Albert Hahn en Sam de Wolff - 1911 tot en met 1914. Annemiek van den Brink en Jan Smeets
5. Jan Klaassen in de politiek. Speeltekst van Sam de Wolff.
6. Een heldhaftig verhaal bij drie poppen. Over de toneelspelers staking van 1920 en de poppenkast, die de stakingskas moest spekken. De redaktie
7. SOPOP - Het Socialistisch Poppentoneel van Theo Bergers. Die in 1929 het Vlaamse marionettenspel ging gebruiken voor de propagandering van het Socialisme en de Sociaal-Democratie. De redaktie
8. Pax-poppenspel, een voorganger in de Vlaamse strijdkultuur. Over de praktijk van Armand Suls en het Pax-gezelschap, die van 1926 tot de Tweede Wereldoorlog gespeeld hebben tegen de oorlog en het kapitalisme en voor Vlaamse autonomie. Mar en Rik Hancké
9. Peerke in de Hel. Een speeltekst van Armand Suls.
10. Over het plezier om samen dingen te maken en over een volle gereedschapskist. Een interview met Rien Kroon, poppenspeler en medewerker van Diskus. Jan Smeets
11. Achteraan sluiten en niet voorpiepen. De tekst van een poppenspelakt van toneelgroep Diskus, gemaakt voor de aktie tegen huisjesmelker Eennis.
12. Poppenspel brengt politiek in de stamkroeg. Over het politieke poppenspel van Bert Plagman en Eltje Bos. Hans Olink en Peter Duhén
13. Kindertheater Maccus en de burgerlijke ongehoorzaamheid.
De praktijk en de uitgangspunten van dit Delftse poppenspel. Patty Stenger en Lejo Dijkgraaf
14. Jan Klaassen is niet dood! Leve Katrijn! Een eeuw lang strijd om het bestaan in en om de Utrechtse poppenkast. De geschiedenis van de volkspoppenkast in Utrecht en de uitgangspunten en de beginnende praktijk van Agitpopgroep Katrijn.
15. Drie Vlaamse kasten. Meer informatie over Stekelbees, Taptoe en 't Wespken. De redaktie
16. De poppen aan 't dansen op het TV-scherm. De ontstaansgeschiedenis van de animatiefilm 'De Aardewerkers en de Rovers' van de IKON. Ruud Schuitenmaker
17. Een beeldinventaris van poppenspeltechnieken. Bekende en minder bekende technieken in een tekening vastgelegd. Jan Smeets
18. Van revolvers voorziene geestverwanten. Een nawoord bij een veel te dik en verre van volledig themanummer. De redaktie
Redactie: Marianne van Kerkhoven, Tinus Schneiders, Annemiek van den Brink, Rik Hancké, Peter Duhén, Jan Knops en Jan Smeets Eindredactie voor dit themanummer: Rik Hancké en Jan Smeets Lay out: Jan Knops