Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

Liederen uit het repertoire van de afgelopen drie jaar - LP

Downloadable PDF's & mp3's
# 01 Proloog moet blijven 1e LP front.pdf
# 02 Dat leert ons de geschiedenis
# 03 Lied van het ontstaan van de klassen
# 04 Wij moeten vechten
# 05 Wij vochten met de burgerij
# 06 De georganiseerde arbeidersstrijd
# 07 De school
# 08 Tommie
# 09 Stencillied 1e LP achter.pdf
# 10 Lied van de onderwijsoppositie
# 11 Moederke alleen
# 12 De laatste kikker
# 13 Liberaliseren
# 14 Lied van de fatsoenlijke ambtenaar
# 15 15 Scène uit _Breken & Bouwen
# 16 Met z'n allen!
# 17 Lied dat de soldaten zingen tijdens het excerseren 1e LP Inlegvel.pdf
# 18 Lied van de V.V.D.M.
# 19 Wie tegen geweld is vecht er tegen
# 20 Lied van de dialektiek
# 21 Lied van de achtste olifant
# 22 Lied van het genaaid worden
# 23 Wij eisen ons recht
# 24 Wij zijn de direktie van Ebauches
# 25 Bezettingslied 1e LP opdruk.pdf
# 26 Wij diskussiëren, wij organiseren
# 27 Jean Claude Le Gauche
# 28 Neutraal?
# 29 Lied van de verandering
# 30 Lied van de bezetters van bakkerij
# 31 Proloog moet blijven