De tafel van bezuiniging - Proloog - 1983-03-03

Werktitel: "De terugslag"
ALGEMENE INFORMATIE
Wanneer het publiek bij de voorstelling "DE TAFEL VAN BEZUINIGING" binnenloopt, zal het in eerste instantie het idee hebben bij een forumdebat terecht gekomen te zijn in plaats van bij een toneelstuk: groene tafels, naambordjes, een karaf met waterglazen, een voorzittershamer en op alle stoelen een lijstje met stellingen over "onderwijs en krisis". Het stuk begint ook als een forum, maar het is wel degelijk theater en dat betekent, dat er veel onverwachte geestige en ontroerende dingen gebeuren rond die groene tafels. We verraden niet wat, maar wel valt te zeggen, dat het publiek ruimschoots de kans krijgt om zich te mengen in de gang van zaken van de avond. En het thema van het turbulente gebeuren? Alle aktuele hete hangijzers in het onderwijs komen aan de orde wanneer de spelers met de zaal bezig gaan met de vraag: "Wat willen we met het onderwijs en hoe kunnen we verhinderen, dat die diskussie beslecht wordt door de bezuinigingswoede van minister Deetman?"

"Och, mijnheer de voorzitter, de uitdrukking: 'Er is geen geld' is altijd betrekkelijk. Het hangt er van af, hoe groot men het belang acht, waarvoor het geld gevraagd wordt. Als er een watersnood in ons land is, vraagt men ook niet eerst of er wel geld is, dan wordt er ingegrepen. (...) Zo is het ook met de zaak van het onderwijs. Het hangt er maar vanaf, hoe groot men het belang van onderwijs ziet."

Een stem van een schoolmeester (Theo Thijssen) in de Tweede Kamer, tijdens de debatten over de onderwijsbegroting in 1939. De toenmalige Minister van Onderwijs stond op het punt om de klasgrootte te verhogen. Meester Thijssen presenteert hem de rekening van de konsekwenties.
BEZETTING
Première : 03 maart 1983 - Zeist
Auteur : Collectief
Regie : Pieter Vrijman
Decorontwerp : Collectief
Kostuums : Collectief
Publ.begl. : Rein Douze
Uitvoerenden : Nelly Frijda, Stefan Jung, Jurg Molenaar, Jeanneke Stam
Techn.assistentie : Jan de Rooij
Collectief : Erica Eysker, Nelly Frijda, Stefan Jung, Jurg Molenaar, Jan Smeets, Jeanneke Stam, Pieter Vrijman
Affiche Brochure Foto's Pamflet Programma Tekst
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.