De Pais en Vreeselijk Show - 1978-11-20

ALGEMENE INFORMATIE
Een agit-prop act door een Proloog-collectief voor de studentenbeweging, inhoud:

1. De relatie tussen van Kimmenade, Pais en van Veen (VNO - NCW). Hoe ziet de ondernemer, c.q.
    het kapitaal de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een vrolijke dans met accordeon-begeleiding.

2. De gevolgen van bezuinigingen in het onderwijs:
-  Een onderwijzeres, die alles moet doen om haar klas nog draaiende te houden, ouderwetse methodes,
    toenemende druk van de inspecteur
-  Bij sollicitatie meer keus daardoor scherpere controle op o.a. sociale normen.
-  Een professor die met zijn betoog over de vooruitgang duidelijk maakt dat ook hijzelf overbodig is.

3. LIED OVER DE NOODZAAK OM SAMEN STRIJD TE VOEREN TEGEN EEN DERGELIJK ONDERWIJSBELEID ---->

4. De studentenbonden voeren de strijd voor een ander onderwijsbeleid, zeggen een socialistische oplossing
    voor te staan, maar in de praktijk willen we nog wel eens gebruik maken van bureaucratische middelen
    en verder hebben we nog niet veel begrepen van de feministische strijd, als een de hele samenleving
    betreffende verandering.

5. "WIE VAN DE DRIE";
    duidelijk is dat alle drie de P.A.-studente, de universiteitsstudent en de buurtbewoner, die hulp heeft
    van een groepje studenten de T(echnische Hogeschool)E(indhoven) samen vechten tegen de plannen
    van Pais. Dit tot tot grote ramp van de quizmaster, die onverwijld naar 's Gravenhage rent,
    om dit rode gevaar te melden.

Ingezet bij de acties en universiteitsbezettingen door studenten tegen de beknottingsplannen en het terugdraaien van de democratisering door de onderwijsminister Pais.

Resoluut grijpt de bewindsman naar het mes

Refrein:
Maar als je deze rozenstruik wilt snoeien Excellentie,
weet dan wat je doet
De rozen komen terug, veel groter en rooier dan ze waren
zetten de hele tuin in felle gloed

Als je het van de kant bekijkt van de ondernemerskliek,
is het hoger onderwijs niet bijster effectief
Want de universiteit graait diep in de belastingpot
en ze leidt dan met die centen dure werklozen op. . .
Dus is er maar een ding wat 'm rest,
Resoluut grijpt de bewindsman naar het mes

En dat onderzoek, dat vroeger aan bedrijven werd verhuurd,
wordt nu vaak gedaan voor vakbonden, voor acties in de buurt
Dat de wetenschap niet objectief is -goed- maar dit is grof
steeds meer faculteiten vragen een marxist als prof. . .
Dus is er maar een ding wat 'm rest,
Resoluut grijpt de bewindsman naar het mes

Heel veel vrouwen, die studeren willen op hun faculteit,
Onderzoek en studiegroepen over vrouwen - het wordt tijd
veel te lang al hebben mannen toch de wetenschap beheerst
nu moet aan onze begeleiding geld en vrouwkracht gespendeerd
Dus is er maar een ding wat 'm rest,
Resoluut grijpt de bewindsman naar het mes
BEZETTING
Première : 20 november 1978 - Radboud Universiteit Collegezaal 2, Nijmegen
Auteurs : Collectief
Kostuums : Collectief
Decorontwerp : Jan Smeets
Uitvoerenden : Berrie Heesen, Ber Huiskens, Jeanne Kers, Joop Keesmaat, Nienke Sikkema
Musici : Nienke Sikkema
Collectief : Berrie Heesen, Ber Huiskens, Joop Keesmaat, Jeanne Kers, Nienke Sikkema, Jan Smeets,
Muziek / CD
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.