Maak van je hand een vuist - 1974-02-21

ALGEMENE INFORMATIE
Een satirisch en agitatorisch realistisch toneelstuk bestemd voor scholieren die binnenkort met de militaire dienstplicht te maken krijgen en voor hen die in het leger dienen.

De maatschappelijke discussie onder de dienstplichtigen en de opkomende roep om een "betrouwbaar" beroepsleger in de Navo-top , waren voor een Proloog-collectief de aanleiding om in samenwerking met de VVDM (Vereniging Voor Dienstplichtige Militairen) en de BVD (Bond Voor Dienstplichtigen) een toneelstuk te maken over de functie van het leger.

Met voorbeelden uit de geschiedenis van andere landen (Griekenland) en uit eigen land. Een programma met veel muziek en humor.
BEZETTING
Première : 21 februari 1974 - O.J.C. (Open Jongeren Centrum), Hoorn
Auteurs : Collectief
Regie : Jan Cornelis Nooteboom
Uitvoerenden : Tatjana Brinkman, Bert Burger, Robbie Daniëls, Joop Keesmaat, Frieda Pittoors, Horst Rickels, Rieks Swarte, Willem van Zandbeek
Muziek : Horst Rickels
Musicus : Horst Rickels
Inspiciënten : Jan van Borrenbergen, Jan de Rooij
Collectief : Hans Boot, Jan van Borrenbergen, Tatjana Brinkman, Bert Burger, Robbie Daniëls, Joop Keesmaat, Jan Cornelis Nooteboom,
: Frieda Pittoors, Horst Rickels, Jan de Rooij, Jan Smeets, Rieks Swarte, Willem van Zandbeek
Affiche Foto's Tekst
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.