Waar komt dan al die rotzooi vandaan? - 1972-10-10

Werktitel: "Van wie is de aarde"
ALGEMENE INFORMATIE
Een muzikaal discussieprogramma, over milieuvervuiling en de maatschappelijke oorzaken hiervan. Door een Proloog-collectief gemaakt voor de derde en vierde klas van het basisonderwijs (nu groep 5 en 6).
Zo opgezet dat het door 3 groepen van twee personen in het klaslokaal gespeeld kon worden.

Dit programma is gebaseerd op de oorspronkelijke voorstelling van het Stockholms Skolteater 'Varför',uit 1969.
Auteurs: Mårten Harrie, Anders Linder en Birgitta Sundberg.
Regie   : Mårten Harrie
Acteurs: Anders Linder en Birgitta Sundberg)

'Varför' is Zweeds voor 'Waarom', dat was de werktitel van dit programma. De oorspronklijke Zweedse tekst is aangepast naar de Nederlandse situatie en de inzichten van het collectief. Daarnaast zijn gaandeweg het spelen van dit stuk de voorstellen, commentaren en reakties van de kinderen verwerkt.

Deze (bijgevoegde) tekst was een grof werkplan / improvisatieschema en daarop zijn de twee uiteindelijke teksten, voor verschillende niveau's gebaseerd.(noot redactie 2016)
Voor meer informatie over deze voorstelling van het Stockholms Skolteater zie het artikel:

"Varför? Waarom?"

van Ruud Engelander uit

'De Groene Amsterdammer'

Originele wervingstekst voor dit toneelstuk, 1972:
Dit programma is een 2 uur durend gebeuren in het klaslokaal.
Het onderwerp is milieuvervuiling. Hierover blijken kinderen van deze leeftijd heel wat te denken en te kunnen vertellen.
Door veel vragen aan de kinderen te stellen proberen de akteurs samen met hen te zoeken naar de werkelijke oorzaken van het milieuprobleem. Door de gesprekjes en de scènes heen loopt de vraag hoe het allemaal zo komt en wat daarvan het resultaat is.
En wat we er samen aan kunnen doen?
De scènes zijn in heel eenvoudige taal geschreven en de gesprekjes worden afgewisseld met liedjes.
Omdat dit programma door 2 spelers wordt gebracht stellen we de medewerking van de onderwijzer op prijs. Niet zozeer tijdens het spel als wel voor en na de voorstelling.
In deze 2 uur proberen wij een aanzet te geven waarmee de onderwijzer zelf door zou kunnen gaan. Van onze kant zijn wij altijd bereid de onderwijzer met informatie terzijde te staan. (4de en 5de klas basisonderwijs)
BEZETTING
Première : 10 oktober 1972 - St. Theresiaschool, Boschdijk 352, Eindhoven
Auteurs : Collectief
Regie : Jan Cornelis Nooteboom
Decor : Collectief
Kostuums : Collectief
Uitvoerenden : Marcel Rensen, Nienke Sikkema
Muziek : Hans Sanders
Musici : Marcel Rensen
Collectief : Geke Bello, Ber Huiskens, Ton van de Nieuwenhuyzen, Thea Roding, Marcel Rensen, Nienke Sikkema, Jannie Uiterlinden
Foto's Tekst
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.