Simulatiespel & Simulatiespeltraining

SIMULATIESPEL
Het simulatiespel is voortgekomen uit de ervaringen met de speellessen in de klas, de discussies bij "Vrijheid Ja, Nee, Geen mening" en de opbouw van "Wat doe je hier onder werktijd?".

Simulatiespel werd specifiek opgezet voor verschillende publieksgroepen, aansluitend op die situaties waarmee de doelgroep geconfronteerd werd.
Begonnen in seizoen 1971-72 reageerden delen van het onderwijskader afwijzend of afhoudend. "Mijn kinderen zijn daar niet aan toe" en "Het past niet in het rooster op onze school" waren door hen gebruikte argumenten!
Anderen en met name het vormingskader van de vormingscentra zagen al vlug de motiverende kracht van deze methodiek.

Met de organisatoren uit het onderwijs, vormingswerk of bedrijfsledengroepen werd vooraf een thema afgesproken. Op basis hiervan werd er door een Proloog-collectief een conflict uitgewerkt tot een reeks van scénes.
Deze werden dan de aanleiding tot stellingname van de deelnemers aan het spel.

De deelnemers, soms aangevuld met leden van Proloog, vertolkten de rollen van bepaalde maatschappelijke krachten die het conflict bëinvloeden. Het spel werd onderbroken voor discussie en afgesloten met een evaluatie en einddiscussie.
SIMULATIESPELTRAINING
In seizoen 1976-77 valt het besluit om de spelactiviteiten van Proloog af te stoten.
Dit gaat niet van harte maar simulatiespel, rollenspel en improvisatie met werkende jongeren, scholieren en vakbondsleden waren zeer arbeidsintensief. Door de oplopende en sluipende bezuinigingen werd besloten deze te schrappen uit het repertoir. Het gezelschap besluit zich dan te concentreren op het spelen van toneelstukken en acts.

Maar Toneelwerkgroep Proloog heeft haar "Spel"-erfenis zorgvuldig overgedragen aan de bijscholingsteams van het VJV (Vormingswerk Jong Volwassenen), LOVWJ en aan het vakbonds-vormingswerk. Daar werd en wordt nog lang doorgewerkt met de spelmethodieken die leden van Proloog tussen 1973 en 1976 ontwikkelden. De lijvige brochure "Politiek Spel" door hen geschreven als neerslag van hun spelpraktijken is later uitgegeven door het LOVWJ. Deze inventarisatie van de verschillende speltechnieken heeft zijn uitwerking op de DDV's en andere spelopleidingen niet gemist.
Programma
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.