Jeugdproces - 1969-08-28

ALGEMENE INFORMATIE
Toneelstuk van Manuel van Loggem over machtsverhoudingen en criminaliteit naar aanleiding van de "Baarnse moordzaak" uit 1960. Bestemd voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs en kleine plaatselijke schouwburgen.

Vier jongens van tegen de twintig, Walter, Arend, Martijn en Pieter, nebben samen een bende gevormd, die kleine misdrijven pleegt. Zij hebben hun hoofdkwartier in een leegstaand zomerhuisje ergens in een merengebied. Op een winterse zomermiddag wachten de eerste drie, die hier de nacht doorgebracht hebben, op de komst van Pieter. Deze komt veel te laat opdagen. Het blijkt dat hij door de politie is aangehouden voor een voorlopig verhoor.
De jongens raken hierdoor in paniek. Pieter, die maar gedeeltelijk de waarheid heeft verteld, raakt verstrikt in zijn eigen leugens. Onder leidingvan Walter wordt hij op hardhandige wijze verhoord. Ze verzinnen de meest wanhopige oplossingen om uit de benarde situatie te geraken. Als Walter voorstelt Pieter uit de weg te ruimen raakt het groepje in een soort psychische hogedruk toestand, waarin zij niet alleen de uiterlijke situatie (de politie die hen op de hielen zit) maar vooral hun werkelijke onderlinge verhoudingen steeds beter doorzien. In dit proces maakt op de eerste plaats Arend in korte tijd een grote persoonlijke ontwikkeling door. Maar ook hij weet slechts, onder de enorme druk van de omstandigheden, door geweld een schijnbare oplossing te forceren.

De vier jongens zijn afkomstig uit verschillende milieus. Walter en Arend zijn van goede komaf..... Martijn komt uit een weeshuis..... Pieter is een intelligente jongen uit een eenvoudig milieu. ..... Ze hebben elkaar gevonden in hun gemeenschappelijke afwijzing van de volwassen maatschappij, ..... en attakeren zij de maatschappij rechtstreeks via de misdaad. Het gezamenlijk voorbereiden en ten uitvoer brengen van hun plannen brengt bij hen een gevoel van saamhorigheid teweeg. Toch maken deze misdadige aktiviteiten hun isolement juist groter.....

Walter is de leider van de bende. Hij is een zeer intelligente jongen, ..... Arend is altijd een trouwe knecht van Walter geweest. Hoewel hij fysiek veel sterker is, is hij toch bang voor hem..... Martijn lijkt slap door zijn onzekerheid. Hij is al jong in aanraking gekomen met de penoze. Hij ziet tegen Walter op..... Pieter heeft nooit zijn plaats weten te vinden. Hij is het arbeidersmilieu waaruit hij afkomstig is, ontgroeid.
(Tekst uit begeleidingsbrochure - Gerard Pieterse)

Ontwerp en uitvoering achtergrond: Eddy Schoonheyt, gevechtsadviezen: Hein Essink, uitvoering decor: firma Dix.

Walter - Bart Scheepens / Arend - Ton Selter / Martijn - Jan Cornelis Nooteboom / Pieter Jochem Royaards
BEZETTING
Première : 28 augustus 1969 - Globetheater, Eindhoven
Auteur : Manuel van Loggem
Regie : Herman Vinck
Kostuums : Piet Hein
Decorontwerp : Maurits Buma
Uitvoerenden : Jan Cornelis Nooteboom, Jochem Royaards, Bart Scheepens, Ton Selter
Inspiciënten : Leo Schoenmakers, Hans de Vries
Souffleuse : Bea van Mesdag
Affiche Foto's Pers
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.