Wonderdokter Sganarelle - 1968-09-20

ALGEMENE INFORMATIE
'Wonderdokter Sganarelle' werd in opdracht van Proloog vertaald en bewerkt.

Géronte wil zijn dochter Lucinde uithuwelijken aan een door hem gekozen, rijke, oude man. Lucinde weigert, zij houdt van Léander. Het afgedwongen huwelijk moet trouwens worden uitgesteld, want Lucinde blijkt plotseling ernstig ziek te zijn.
Beroemde artsen worden geraadpleegd, maar bieden geen uitkomst. Ten einde raad stuurt Géronte twee knechten op pad die een dokter moeten zoeken, die Lucinde kan genezen. Zij ontmoeten Martine, die juist van haar echtgenoot een lieflijk pak slaag heeft gehad. Dank zij een list van Martine wordt de houthakker Sganarelle gedwongen de rol van dokter te spelen. Een rol die niet zo moeilijk blijkt, zeker niet als Sganarelle kwistig beloond wordt en de knecht een appetijtelijk vrouwtje heeft. Natuurlijk weet Sganarelle met list en sluwheid Lucinde te genezen en trouwt zij met Leander. Maar voor het zover is, heeft Sganarelle menige moeilijkheid schrander overwonnen.

In de tijd van Molière (1622-1673) was een arts vaak niet meer dan een charlatan. De behandeling van zieken ging niet veel verder dan aderlaten, het voorschrijven van lavementen, diëten en geneesmiddelen van twijfelachtige samenstelling. In bijna al zijn stukken spot Molière met deze kwakzalvers. Zijn visie op een medicus is voor een hedendaags publiek wellicht minder duidelijk. Daarom is in deze bewerking een gedeelte van Molière's "L'amour médecin" als beginscène opgenomen. Wij hopen dat hierdoor de positie van een arts in Molière's tijd begrijpelijker wordt. Molière baseerde veel van zijn stukken op middeleeuwse fa-bliaux, korte satirische verhalen of gedichten, waarin de vrouwen, de pastoors, de artsenen de boeren werden bespot. De fabliau waarop Molière "Le médecin malgré lui" baseerde heeft zo'n spitsvondig slot, dat ook dit in de bewerking is opgenomen. Dit verrukkelijke blij spel behoeft verder weinig kommentaar. Heeft de mens niet in iedere tijd gelachen om zijn eigen zwakheden: om zijn ijdelheid en domheid, om de kapriolen van jonge verliefden, om list en sluwheid?
A. v. d. Baan

  Géronte - Ton van Otterloo / Jacqueline - Wilma van Klaveren / Tomès - Bart Scheepens / Des Fonandrès - Ton Grosfeld /
  Macroton - Cees Wijn / Bahys - Edgar Danz / Sganarelle - Louis Bongers / Martine - Corry Arends / Robert - Cees Wijn(d) /
  Valère - Bart Scheepens(d) / Lucas - Ton Grosfeld(d) / Lucinde - Ilona van Wijk / Léander - Edgar Danz(d) /
  Mevr. Perret - Corry Arends(d) / kreupelen, blinden, melaatsen, etc., gespeeld door: allen                           Uitvoering decor: Firma Dix
BEZETTING
Première : 20 september 1968 - Theater De Schalm, Veldhoven
Auteur : Molière vertaling en bewerking: Anneke van der Meer
Regie : Jurg Molenaar
Regie assistent : Cees Wijn
Kostuums : Maurits Buma
Decorontwerp : Maurits Buma
Uitvoerenden : Corry Arends, Louis Bongers, Edgar Danz, Ton Grosfeld, Wilma van Klaveren, Ton van Otterloo, Bart Scheepens, Ilona van Wijk, Cees Wijn
Muziek : Caroline Deutman
Inspiciënten : Jan de Rooij
Affiche Brochure Foto's Pamflet Programma Tekst Pers
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.