Droomspel - 1966-09-30

Fresco II
ALGEMENE INFORMATIE
Droomspel van August Strindberg / fragmenten

Indra beveelt zijn dochter af te dalen naar de aarde. Zij moet kijken of de stervelingen gegronde reden hebben voor hun klagen.
Indra's dochter ontmoet een officier die zich tekort gedaan voelt in het leven. Zij wil hem bevrijden. De advocaat, de woordvoerder van de mensen wil geen kwaad over hem horen, maar hoopt dat hun klachten de Goden zullen bereiken. Zij wil met hem de ogen der mensen openen. Het ergste is: de sleur, de herhaling, de plicht. "Wat is plicht"? vraagt zij. "Plicht is alles wat je verafschuwt, alles wat je niet wilt en toch moet doen. Het aangename is zonde, die toch gestraft moet worden". Zij verzucht: "Het is niet gemakkelijk mens te zijn".
Dan komt de dichter. Er klinken jammerklanken. Indra's dochter wil de "verdoemden" bevrijden. Maar de advocaat zegt: "Er was al eens een bevrijder, maar hij werd aan het kruis genageld door de rechtschapenen". Twee kolensjouwers vertellen dat de armen niet meetellen in de wereld. Ze mogen niets, alles is verboden. Waarom doen de mensen dan niets om hun toestand te verbeteren? "Alle verbeteraars worden in de gevangenis of in het gekkenhuis opgesloten", is het antwoord van de advocaat. De mensen zelf zijn zo slecht niet volgens de advocaat. Het is de maatschappelijke structuur.
Tenslotte brengt zij de dichter naar de uiterste rand van de wereldzee, naar de grot die "Indra's oor" heet, ver van het gejammer van de mensen. In die grot luistert de hemelvorst naar de klaagzang van de sterveling. Daar klinkt het suizen van de wind, daar zingen de golven. De dichter wil Indra's dochter een verzoekschrift van de mensheid aan de heerser van het heelal meegeven, opgesteld door een dromer. Zij leest het voor, omgezet in de taal die de onsterfelijke het best kan vatten. Dan begint de zee te rijzen, een schip nadert, de bemanning wenkt. Zij nemen afscheid van elkaar. "Vaarwel jij mensenkind, jij dromer, dichter die het best te leven weet; op vleugels boven de aarde zwevend duik je soms neer, scheert rakelings langs het stof en stijgt weer op". Indra's dochter zal de klacht van de mensen gaan vertolken.
BEZETTING
Première : 30 september 1966 - Stadsschouwburg, Breda
Auteurs : August Strindberg
Dramaturgie : Meia Alberda
Decorontwerp : Frans Jacobs
Inspiciënten : Willem de Vries
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.