Die éne dag - 1966-10-20

ALGEMENE INFORMATIE
Dit stuk is van de hand van een jonge Australische schrijver en speelt in Sydney.
'Die éne dag' is de dag waarop de bevolking de offers gedenkt die de Australische troepen brachten gedurende de oorlog 1914-'18 in Gallipoli; de dag waarop Australië zijn zelfstandigheid viert. Dag van feest, die inzet met een plechtige kerkdienst en een defilé en die eindigt in algemene losbandigheid en dronkenschap. De jonge generatie veroordeelt de wijze waarop deze dag, die hun toch al niets meer zegt, wordt gevierd. De botsing van twee generaties heeft plaats in het gezin Cook. De vader, een onbenullige liftbediende, is er trots op oud-strijder te zijn uit de 2e wereldoorlog. Zijn vriend, de oude Wacka, heeft gestreden in de oorlog 1914-'18. Dan is er, behalve de moeder (Mum), nog de zoon Jackie, die weigert warm te lopen voor een verleden dat voor hem niets meer betekent.
Maar er is nog een andere reden waarom de twee generaties elkaar niet aanvaarden: Alf (de vader) is een arbeider, die zijn zoon de gelegenheid heeft geboden te gaan studeren, de jongen is van een medestudente gaan houden, die uit een zeer gegoed milieu komt. Het meisje probeert zich een plaats te veroveren in het arbeidersgezin Cook. De kloof tussen de generaties wordt nog breder als de zoon weigert mee te doen aan de herdenking en bovendien met zijn meisje het felle artikel tegen de viering van deze dag in het studentenblad blijkt te hebben geschreven. Mum kijkt met haar zoon naar de televisie als het wapenstilstandsdag is en als zij ziet hoe haar man aan de feestelijkheden meedoet, begrijpt zij opeens hoe afschuwelijk en belachelijk het is, maar zij blijft streven naar een goede sfeer in huis.
Wij volgen in dit stuk de ontwikkeling van een conflict tussen vader en zoon, waarbij de zoon op zoek naar volwassenheid, het volgens hem onoprechte gedrag van de ouderen op provocerende wijze aan de kaak wil stellen, maar waarbij het resultaat ook voor hemzelf verrassend is.
Een goed speelstuk, waarin alle elementen van tragiek, menselijkheid en humor te vinden zijn en waarin de schrijver milieu en figuren met sympathie en begrip tekent en hij zonder partij te kiezen dit conflict van twee generaties behandelt.

Personages:
Alf - Ton van Otterloo / Wacka - Ben Aerden / Mum - Fien Berghegge / Jane - Ilona van Wijk / Hughie - Jowan Krabbendam
BEZETTING
Première : 20 oktober 1966 - Schouwburg en Concertzaal, Tilburg
Auteur : Alan Seymour vertaald door Meia Albarda
Regie : Jurg Molenaar
Decorontwerp : Johan Lennarts
Uitvoerenden : Ben Aerden, Fien Berghegge, Jowan Krabbendam, Ton van Otterloo, Ilona van Wijk
Brochure Foto's
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.