Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@huijbens-douze.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.

Kultureel Front - Nr.: 7

Downloadable PDF
Inhoudsopgave:
1. Het Kultureel Front bereidt zijn volgende studiedagen voor in Posjet te Tilburg.
2. Na de grote manifestatie te Utrecht "Voor de uitbreiding van de Strijdkultuur", maakt het Kultureel Front de balans op.
3. Ondertussen gaat overal de strijd voort.
4. De strijdkultuur blijft zich uitbreiden: in dit hoofdstuk kunt u kennismaken -met reeds langer bestaande groepen.
5. Het laatste hoofdstuk zouden we de titel "subsidieperikelen" kunnen meegeven.