De burgemeester - 1966-09-02

ALGEMENE INFORMATIE
Een grotesk verhaal, waarin verteld wordt, hoe ogenschijnlijk goedwillende burgers zich laten winnen voor kwalijke politieke activiteiten.
De heer en Mevrouw Moll leiden een eentonig leven. Hij is kantoorbediende. De dagen van de week zijn alle gelijk en als hij thuis komt leest hij zijn krant en heeft hij niets te vertellen aan zijn vrouw.
Op een avond probeert mevrouw Moll een gesprek te beginnen: Ze wil zo graag eens uit, ze wil zo graag eens bezoek hebben. Juist op dat moment is een onbekende man naar boven geklommen en hangt voor het raam van de flat. Hij vraagt of hij binnen mag komen en of er een kamer voor hem te huur is bij het echtpaar Moll. Na enige aarzeling besluit de heer Moll hem onderdak te verlenen. Vanaf dat moment is het leven van de heer en mevrouw Moll totaal veranderd.
De onbekende, die Nachtigall blijkt te heten, vraagt of zij tevreden zijn met hun leven. Zij gaan zich nu pas goed realiseren dat zij ongelukkig, ontevreden en misschien wel miskend zijn. De heer Moll is altijd onheus behandeld door zijn superieuren. Zij groeten hem niet eens. Dat moet veranderen! Hij zal wel eens tonen wat hij waard is! Nachtigall vertelt hem over zijn plannen. De mensen moeten geïntimideerd worden. Hij heeft de opdracht tot terreur; de autobussengarage vernielen, de electriciteitscentrale opblazen, want de wereld moet grondig veranderen! Er ontstaat een grote vriendschap tussen de drie mensen. De heer Moll breekt zich los uit zijn kleine saaie burgerbestaan en laat zich gelden. Tenslotte voelt hij zich zelfs machtiger dan Nachtigall die eigenlijk wel terug wil naar zijn vrouw en kinderen.
De heer Moll, op de tafel staande om nog groter te zijn, wil burgemeester worden, dan zal iedereen hem groeten en hem gehoorzamen.

Rolverdeling: Moll - Jurg Molenaar / Thérèse - Wilma van Klaveren / Nachtigall - Louis Bongers
BEZETTING
Première : 2 september 1966 - Stadsschouwburg Globezaal, Eindhoven
Auteur : Gert Hofmann vertaald door Meia Albarda
Regie : Leo Beyers
Decorontwerp : H. Leyendeckers
Uitvoerenden : Louis Bongers, Wilma van Klaveren, Jurg Molenaar
Inspiciënten : Willem de Vries
Foto's Programma Tekst Pers
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.