Cycloon 3 antwoordt niet - 1964-10-19

ALGEMENE INFORMATIE
Jules Roy, een Franse vlieger-schrijver, schreef een toekomstfantasie die speelt in luchtvaartkringen.

Er is een nieuw vliegtuig ontworpen, maar bij de proefvluchten komt de ene piloot na de andere om het leven.
Ondanks alle stoutmoedigheid, doorzettingsvermogen en vliegers eer vragen de achterblijvers zich af wat er gebeurt, wat de oorzaak is, want zelfs de mens, die verandert in een vliegende ster is gebonden aan de aarde; zijn dood wekt, ook bij de uitzonderlijke mens verdriet want ook deze kent liefde en heeft groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Dit gegeven werd door Roy in keiharde dialogen uitgewerkt.
Personages:
Kolonel Beaufort - Ton van Otterloo, Secretaresse - Louise Ruys, Matz - Ab Abspoel, Ingenieur Vuillaume - Rob Milton,
Mevrouw Lecointe - Fien Berghegge, Generaal - Bob Verstraete
BEZETTING
Première : 19 oktober 1964 - Stadsschouwburg, Eindhoven
Auteur : Jules Roy vertaald door W. van Veenendaal, bewerking Meia Albarda
Regie : Albert Abspoel
Decorontwerp : Bob Verstraete
Uitvoerenden : Ab Abspoel, Fien Berghegge, Rob Milton, Ton van Otterloo, Louise Ruys, Bob Verstraete
Inspiciënten : Joop de Veer
Pamflet
Alleen voor niet commerciële doeleinden mag materiaal van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel over het gebruik of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.