Eindhoven 1964 tot 1983, TONEELWERKGROEP 
OVER HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE
De website geeft een overzicht van het werk van Toneelwerkgroep Proloog. Zoals première-data en medewerkers. Per productie, zijn er teksten, foto's, affiches, muziek enzovoort.
Maar is nog steeds "ONDER CONSTRUCTIE", zie: "Overzicht wijzigingen".
De tijdsgeest is niet altijd even makkelijk te begrijpen, als men deze niet heeft meegemaakt. Inside-grappen komen voor, zeker waar producties speciaal ter ondersteuning van actie-groepen (anti-kernenergie, vrouwenbeweging, enzovoort) werden gemaakt. Veel spreekt voor zich, en is niet alleen typisch voor die tijd,
maar is vandaag nog actueel. Theater en muziek gebruiken voor kritiek, protest en strijd, naast vermaak is al eeuwen oud. Dus is er misschien niet alleen de historische waarde, maar inspireert het tot het maken van eigen producties. De "Auteursvereniging Proloog" deelt nog steeds graag het materiaal van Toneelwerkgroep Proloog met geïnteresseerden voor niet-commerciële doeleinden. Gebruik het maar: uit nieuwsgierigheid, om een discussie te starten, 'ter lering ende vermaeck' of voor een protest / kritiek in welke vorm dan ook!
  
De geschiedenis
De Stichting Toneelwerkgroep Proloog werd op 17 september 1964 te Eindhoven opgericht door de Stichting Het Zuidelijk Toneel en de Stichting tot Bevordering van Goed Toneel.    De facto werd de stichting per 1 september 1983 opgeheven.
De doelstelling van Proloog was gericht op de vorming van een nieuw toneelpubliek. Dit moest bereikt worden door middel van het verrichten van vormingswerk, het geven van kunstinleidende lessen, instructie-programma's, voordrachten en lezingen, jeugdtoneel en toneel voor jongeren en volwassenen.....  Lees verder
Kultureel front
Op de pagina van het 'Kultureel Front' staat een korte uitleg en is een flink deel van de uitgaves te lezen.
Al het materiaal valt onder auspiciën van de Auteursvereniging Proloog, tenzij anders vermeld. Het recht op Intellectuele Eigendom (o.a.de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten) is van toepassing. Alleen voor niet commerciële doeleinden mag werk van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd. Bij twijfel of bij commercieel gebruik, contact dan: proloog@toneelwerkgroepproloog.nl   Bij gebruik van fotomateriaal met naamsvermelding dient deze te worden toegepast.
<-- <-- <--Faire sans dire, Wachten op godot, Kermis in de hel, Slappe tijden - sterke meiden             Neus & Ko, Vrouwen als het aan ons ligt, De klucht van Pierlala--> --> --^